White Stripe Mini Skinny 17 Oval Entertaining Tray

  • $49.95